1. Home
  2. Di tích lịch sử

Thẻ: Di tích lịch sử

Lịch sử Sài Gòn
Những điểm đến di tích lịch sử TPHCM “níu chân” du khách Quốc tế

Những điểm đến di tích lịch sử TPHCM “níu chân” du khách Quốc tế

Một trải nghiệm tuyệt vời để khám phá TP.HCM là tham quan các di tích gắn liền với lịch sử & quá khứ của Sài Gòn qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân

Lịch sử Sài Gòn
Lịch sử Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn

Lịch sử Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn

Nhà Thờ Đức Bà là tên gọi tắt của Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (hay Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội), là nhà thờ chính tòa của