Sông Sài Gòn – địa điểm “vui chơi” thảnh thơi để không phí hoài thanh xuân

Lịch sử sông sài gòn Sông Sài Gòn bắt nguồn từ đầu? Gọi là sông Sài Gòn nhưng nguồn gốc sông lại bắt nguồn thượng lưu từ một vùng đồi thấp (có độ cao tương